Nasze zdrowie i życie to bardzo ważne wartości — często jednak nie są dla nas aż tak istotne, jak zdrowie naszych bliskich. Każdy ma osobę, na której mu zależy: mamę, tatę, rodzeństwo, dziadków lub przyjaciela… I nie chciałby jej stracić przez swoją bezsilność. Właśnie dlatego organizowane są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, których celem nie jest zdobycie kolejnego certyfikatu do kolekcji, lecz zdolności do uratowania życia drugiemu człowiekowi. Takie szkolenie można przeprowadzić w swoim zakładzie pracy.

Jaką wiedzę zdobywa się podczas szkolenia z pierwszej pomocy?

Wiedza zdobyta podczas szkolenia zostaje na całe życie. Rzecz jasna, należy ją utrwalać i doskonalić, lecz w chwili zagrożenia życia zazwyczaj zadziałamy odruchowo, co pozwoli nam uratować drugą osobę. Kurs pierwszej pomocy zawsze odbywa się w dwóch formach: teoretycznej oraz praktycznej. Na początku kursanci stopniowo dowiadują się, jakie czynności powinni wykonać w trakcie wystąpienia konkretnego zdarzenia, a później samodzielnie je wykonują na fantomach bądź pozorantach. Program kursu obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

– kwestii prawnych przy udzielaniu pierwszej pomocy – tu kursant dowiaduje się o swoich obowiązkach i uprawnieniach w czasie ratowania życia. Rozwiewane są wszelkie wątpliwości związane z nieprawidłowymi informacjami (np. o odpowiedzialności za powstałe urazy),

– łańcucha przeżycia – czyli kolejności wykonywania czynności podczas udzielania pierwszej pomocy. Uporządkowany schemat działania pozwala zwiększyć przeżywalność u osób, którym ratujemy życie,

– ABC (ang. airways, breath, circulation) – tzn. wszystkich najważniejszych działań, które należy podjąć podczas ratowania życia, tj. udrożnienie dróg oddechowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sprawdzanie oznak krążenia,

– badania urazowego z wywiadem – jest to ocena poszkodowanego pod kątem obrażeń, jakich mógł doznać na skutek wypadku. We właściwej kolejności kontroluje się jego ciało i w miarę możliwości wypytuje się go o stan zdrowia,

– postępowania z obrażeniami – sposób działania w przypadku konkretnych schorzeń, urazów i problemów zdrowotnych, w tym m.in. oparzenia, odmrożenia, porażenia prądem, zatrucia, zadławienia, krwotoki i inne,

– prawidłowego użycia AED – szkolenie pozwala zrozumieć zasadę działania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego, a także klarownie przedstawia sytuacje, w jakich należy go użyć i sposób, w jaki to zrobić.

Kurs pierwszej pomocy to szeroko rozwinięte szkolenie pomagające uratować życie zarówno w lekkich przypadkach (jak np. zasłabnięcia), jak i znacznie cięższych (np. zawał mięśnia sercowego). Prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, ratowników medycznych i pracowników służby zdrowia.

Do kogo skierowane są szkolenia z pierwszej pomocy?

Szkolenie z pierwszej pomocy powinien przejść każdy — zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Kurs zawsze dostosowany jest do wieku, możliwości i już nabytych umiejętności uczestników. Ze szkoleń mogą korzystać osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności z nauką pierwszej pomocy, a także te, które chcą przećwiczyć swoje zdolności bądź uzupełnić informacje. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie takiego szkolenia w miejscach pracy. Kurs zalecany jest m.in. dla:

– pracowników państwowych i ochotniczych służb ratowniczych,
– pracowników placówek oświatowych, szkół, przedszkoli, żłobków,
– opiekunów dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych,
– osób pracujących w warunkach niebezpiecznych (np. obsługujących maszyny produkcyjne, pracujących na wysokości),
– i każdej innej osoby.

Jest to wiedza, którą można wykorzystać nie tylko w swojej pracy, ale w codziennym życiu — spacerując po ulicy czy przesiadując z rodziną w domu.

Kilkugodzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy nie oznacza, że staniemy się na równi kompetencjami z ratownikami medycznymi czy pracownikami służby zdrowia. Da nam to jednak szansę na uratowanie życia drugiemu człowiekowi. Każdy może stać się bohaterem — a wdzięczność osoby uratowanej z pewnością bardzo nas uszczęśliwi.