Hydranty zewnętrzne — co należy o nich wiedzieć?

Hydranty zewnętrzne — co należy o nich wiedzieć?

Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Jednymi z podstawowych urządzeń przeciwpożarowych są...
Hydranty wewnętrzne i ich rodzaje

Hydranty wewnętrzne i ich rodzaje

Hydranty wewnętrzne to urządzenia gaśnicze umieszczone w sieci hydrantowej i służące do gaszenia pożarów grupy A. Pozwalają one na dławienie ognia w zarodku, zanim ogień się rozprzestrzeni i zanim zadziałają czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Sprawność i...